Aktualizacja Merlyn - Już od dzisiaj na serwerach!

Aktualizacja Merlyn - Już od dzisiaj na serwerach!
Spis treści:

Czasy odnowienia gildii i sojuszy

Twórcy gry posłuchali opinii społeczności, i dodali następujące zmiany odn. Gildii i sojuszy:

 • Po dołączeniu do gildii, nie możesz dołączyć do innej gildii przez 48 godzin.
 • Po dołączeniu do sojuszu, twoja gildia nie może dołączyć do innego sojuszu przez 48 godzin.
 • OPUSZCZENIE gildii lub sojuszu nie aktywuje żadnego czasu odnowienia.

Pamiętajcie, że zmiany te zostały wprowadzone, by ożywić walki GvG! No więc na co czekacie? Zbierzcie znajomych, i sprawdźcie, czy te zmiany są skuteczne!

Magowie Wysysający Energię i Punkty Sezonowe

Zabijanie Magów Wysysających Energię będzie ponownie zapewniało punkty sezonowe. Oznacza to również zablokowanie możliwości umieszczania na terytoriach Magów Wysysających Energię Magów-Łotrów. Zmiana ta zostawia otwartą możliwość dalszych aktualizacji w tym kierunku.

Konie Wojenne

Konie Wojenne to nowe przedmioty, dostępne u Kupców Ozdób w większych miastach. Te wyposażenie na wierzchowce może zostać połączone z dowolnym Koniem w Zbroi T5-T8, by stworzyć zaktualizowanego wizualnie wierzchowca, który zachowuje statystyki oryginalnego wierzchowca, wyświetlając przy tym logo gildii właściciela.

Zmiany balansu walki

 • Zabójcze Ostrze (Laga Czarnego Mnicha)
  • Czas odnowienia jest od teraz skalowany wraz z mocą przedmiotu. (Przykładowe wartości: 1200 m.p. -> 18s / 1700 m.p. -> 16s)
  • Spowolnienie od teraz zawsze trwa zamierzone 6s i nie jest skalowane wraz z mocą przedmiotu

Inne zmiany

 • Liczne mapy w otwartym świecie od teraz posiadają przewężenia, zapewniające szerszy wachlarz możliwości bojowych
 • Zachowanie bańki odrodzenia zostało zaktualizowane:
  • Od teraz gracze nie otrzymują bańki ochronnej po zalogowaniu
  • Gracze nie otrzymują bańki ochronnej przy odradzaniu tj. po śmierci
  • Ekspedycje od teraz posiadają swój własny rodzaj bańki ochronnej, która trwa 10 sekund lub przez odbyte 10 metrów w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy
 • Dwóch ostatnich magów w Ekspedycji Hardcore „Kazanie wśród nieboszczyków” znajduje się dalej od bossa, aby uczynić ostatni pojedynek nieco łatwiejszym
 • Berserker Łamignat (czerwony) od teraz nie używa Bez Zbroi, a Zmiażdżenie będzie łatwiejsze do uniknięcia
 • Wojenne Tupnięcie, Głaz i Kopnięcie Ciężkiego Łamignata powinny być od teraz łatwiejsze do uniknięcia

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który łupy były niewłaściwie chronione podczas walk GvG w miastach
 • Naprawiono błąd, przez który ruch postaci był przerywany, gdy zaklęcie z celem zostało aktywowane, a potem anulowane
 • Czas stania dla Wyczerpania (Tajemny Kostur) został zmniejszony z 0.4s do 0s (tj. usunięty) zgodnie z planem
 • Naprawiono błąd, przez który naciśnięcie klawisza „Esc” nie wyświetlało menu gry w górnym prawym rogu ekranu
 • Naprawiono reset aggro Doświadczonej Opętanej Probantki w Ekspedycjach Hardcore (mob zawsze resetował aggro, co czyniło go niemożliwym do zabicia)
 • Liczne dodatkowe poprawki grafiki, animacji, tekstur, otoczenia, dźwięków i lokalizacji