Aktualizacje

Aktualizacja Merlyn – Już od dzisiaj na serwerach!

Czasy odnowienia gildii i sojuszy Twórcy gry posłuchali opinii społeczności, i dodali następujące zmiany odn. Gildii i sojuszy: Po dołączeniu do gildii, nie możesz dołączyć do innej gildii przez 48 godzin. Po dołączeniu do sojuszu, twoja gildia nie może dołączyć do innego sojuszu przez 48 godzin. OPUSZCZENIE gildii lub sojuszu nie aktywuje żadnego czasu odnowienia. Pamiętajcie, że …